Mitmetel suurematel gruppidel on oma mängusisesed laagrid.

Väga Valge Vennaskonna laagri värav.
Mängusisese laagri värav

Kui sa soovid proovida sama, siis esimese asjana soovitame me TUNGIVALT ühendust võtta mõne grupiga kellel juba on laager (või meiega kui sa sealt kedagi ei tunne) ja organiseerida enda viibimine nende laagris. See on kindlasti lihtsaim viis.

Kui sa tahad täiesti enda laagrit siis ka see on võimalik ent on mõned reeglid, mida sealjuures tuleb järgida. Need reeglid võib laialt kolmeks jaotada: kriitilised reeglid, kohustuslikud reeglid ja soovitused.

Esiteks, sinu grupi suurus peab olema vähemalt 30 mängijat või rohkem (registreeritud ja piletid ostetud), et me üldse kaaluksime mängusisese laagri lubamist. Lisaks on meil õigus sinu laagri lubamisest keelduda, ilma täiendavate selgituste või vaidlusteta, kui me peaksime seda soovima.

Kriitiliste reeglite järgimine on absoluutselt nõutud! Kui sa kasvõi üht neist ei täida siis pead sa, viivitamatult ja täiendavate vaidlusteta, liigutama enda laagri mänguvälisesse tsooni.

Kohustuslikke reegleid peab järgima igal ajal. Kui sa mõnd neist rikud, siis juhib mängujuht sellele tähelepanu. Kui sa neid märkusi järjepidevalt ignoreerid või oma käitumist ei paranda, siis liigutatakse su laager jällegi mänguvälisesse tsooni.

Soovitused on meie viis sulle märku anda, kuidas sinu tegevus meile tundub. Kui sa saad, siis võiksid neid järgida, kui sul on mõjuv põhjus neid ignoreerida siis las ta olla.

 

Kriitilised reeglid:

 • EI MINGEID METSIKUID LAAGRIPLATSE! Igasugused püsivad või ajutised laagrid või puhkekohad, mängusisesel alal, tuleb mängujuhtidega kooskõlastada ENNE nende ehitamist (soovitavalt nädalaid enne mängu).
 • Mitte ühelgi hetkel ei tohiks sinu tegevused saada tuleohtlikkuks. Ole absoluutselt veendunud, et igasugune tulekasutus on meiega kooskõlastatud ning ei ole kunagi järelvalveta.
 • Mängusisestes laagrites ei tohiks olla liigset täisealiste alkoholitarbimist, alaealiste alkoholitarbimine on ABSOLUUTSELT keelatud!


Kohustuslikud reeglid:
 • Mängusisene laager peab olema, mängu sisene, selle välimus tuleb hoida autentne (fantaasiamängu seisukohast, ajalooline autentsus pole kohustuslik). See tähendab, et peaksid tegema endast kõik, et sinu laagris ei oleks nähtavalt mängu väliseid või liiga kaasaaegseid esemeid.
 • Laagris ei tohi prügi laiali vedeleda.
 • Kõik sinu asukohale vastavad tsoonireeglid kehtivad. Valges tsoonis ei tohi sinu laagris olla vastastiku nõusolekuta võitlust, samas ei ole seal ikkagi mängupause. Punases tsoonis pead sa alati rollis püsima, eriti kui sa märkad läheduses kedagi.


Soovitused:
 • Kui sa ööbid mängu siseselt, siis peaksid sa reeglina olema nõus igal ajal rolli mängima. On täiesti lubatud inimesi minema saata, kui sa ei soovi nendega suhelda ent ka seda peaks tegema rollis.
 • Mängusisene laager peaks olema sinu loomingulisuse väljendus, mitte lihtsalt "mugav koht, tegevusele lähemal". Kui sinu eesmärk on seda kasutada kui personaalset puhkekohta või relvaladu, siis palun ära tee mängusisest laagrit. Te peaksite kulutama aega ja energiat, et see laager oleks võimalikult palju "TEIE MOODI". See peaks olema sama palju suunatud teistele mängijaile, kui teile endile - tehke nii, et see oleks äge.
 • Muutke oma laager kaasavaks, mitte tõrjuvaks. Kutsuge või tooge teisi mängijaid sisse, tehke telgid ligipääsetavaks (dekoreerige need ka seest). Ärge jätke teisi mängijaid end kaugelt uudistama. Mõelge mida te saaksite teha, tekitamaks seda erilist "tunnet" mis igapäevaelu teie laagris iseloomustab. Püüelge selle poole, et teie laagris oleks alati külalisi (vabatahtlikke või mitte).
 • Tekitage rollimänguvõimalusi, kus vähegi saate. Lubage mõningaid ilmselgeid sisse hiilimisi ja/või põgenemisi, ärga saatke minema kahtlasi tegelasi, "lihtsalt selle pärast, et...". Tehke sellest teise mängija jaoks hea lugu, andke talle midagi millega ta saab hoobelda, isegi kui te oleksite võinud ta igal hetkel peatada. See ei tähenda, et te peaksite lubama tõsiseid asju nagu leerilipu vargusi või enda pealiku mõrvamist. Samas kui see pole teie jaoks liiga ebamugav või liiga ohtlik, tehke asju huvitavaks.
 • Kõik sinu laagris peaks "jutustama hea loo!"


Ehitusmeeskonnad

Kui te soovite saabuda varem, et mängusisest laagrit üles panna, siis see on võimalik ilma lisatasuta. Aga te peate selle meiega koordineerima. Ehitusmeeskonna suurus peaks olema mõistlik (harilikult kuni 5 inimest), te peate kaasa võtma oma toidu ja joogivee, teie liikumine peab piirduma parkla ja laagripaiga vahelise lihtsaima teega. Te ei või ringi uidata, kasutada olemasolevat taristut (ööbida linnuses vms.) või mängualal vaatlust teha.

Niipea kui teie laager on paigas, peaksite te, mängu alguseni, seal või mänguvälises alas püsima.

Saabumine enne ametlikku check-in'i

 • Varajased saabujad EI TOHI mängualal ringi liikuda!
 • Kui sa saabud varem ja ei ole ehitusmeeskonna liige siis sa PEAD püsima mänguvälisel alal.
 • Kui sa oled ehitusmeeskonna liige siis sa PEAD püsima enda laagriplatsi vahetus läheduses - sa EI TOHI "külastada" teisi ehitusplatse või mängusiseseid alasid kasutada.
 
Vishna-Ghrim'i laagri ehitus käib.
Mängijalaagri ehitamine
Kõik teie ettevalmistused peavad olema lõpetatud tund enne ametliku check-in'i algust. Kuna meil ei ole võimalik teha varasemat check-in'i (kontrollida teie pileteid jne.) siis igaüks, kes ei ole korraldusmeeskonna liige, peab mängualalt lahkuma, enne kui check-in algab.