Põhjala Pööripäeva Kodukord


Korraldaja:

 1. Töökohustusi täitvad peakorraldajad ja GM'id kannavad punakas-oranze neoonveste või halle, kapuutsiga mantleid (kui nad on mängu sees)
 2. Töökohustusi täitvad abilised ja reegli-GM'id, kannavad rohekas-kollaseid neoonveste või halle, kapuutsiga mantleid (kui nad on mängu sees).
 3. Mängijatele saavad korraldusi anda ainult töökohustusi täitvad pea- või abi-korraldajd.
 4. Teha otsuseid mis lähevad vastuollu reeglitega saavad ainult peakorraldajad/GM'id (mitte REF'id).
 5. Samuti saavad mängijad oma muredega pöörduda AINULT töökohustusi täitvate korraldajate poole.


Tuleohutus:

 1. Lõkete tegemine ainult selleks kokku lepitud kohtadesse.
 2. Lõkete asukohti võivad määrata ainult korraldajad.
 3. Kui lõke põleb siis seda valvab keegi, järelvalveta lõkked tuleb koheselt kustutada.
 4. Tõrvikute ja lahtise tule omavoliline kasutamine lahingutes on keelatud.
 5. Tõrvikute ja lahtise tule kasutamine linnuse läheduses ainult korraldaja loal ning järlvalve all.
 6. Tulekahju korral: hüüab tulekahju avastaja välja stoppi ning saadab kellegi lähima korraldaja järele. Kõigil juuresviibijail on kohustus jääda rahulikuks ja korraldaja saabudes tegutseda vastavalt selle korraldustele.


Esmaabi:

 1. Esmaabi osutavad- või esmaabi paki ja töötaja asukohta teavad korraldajad.
 2. Kui kellegagi juhtub midagi siis kutsuge korraldaja - ÄRGE hakake ise esmaabi andma (v.a. kehtiva EPR'i esmaabitunnistusega või meditsiinitöötaja eriharidusega isikud).


Telkimine:

 1. Telkimine ainult selleks ettenähtud kohas.
 2. Korraldajad määravad kõikide telkide ja ajutiste ööbimiskohtade asukoha. Omavoliliselt püstitatud ööbimiskohad teisaldatakse.
 3. Küttega telkidele määratakse telgiülemad kes vastutavad telgi kütmise ja tuleohutuse eest. Telgiülemate korraldustele peavad telgis viibijad alluma nagu korraldaja omadele.


Prügi:

 1. Prügi koht on prügikotis, mida korraldajad on territooriumile piisavalt välja pannud.
 2. Kui avastad ümber läinud prügikoti, on sinu kohus see tagasi korda seada.
 3. Kui avastad täis prügikoti siis teavita sellest lähimat korraldajat
 4. PRÜGI MAHA VISKAMINE ON RANGELT KEELATUD
 5. Teie laagriplats peab teist maha jääma puhtamana kui ta oli enne teie sinnatulekut.

 

Isiklikud esmed:

 1. Iga mängija on vastutav kõigi oma isiklike esemete eest, sõltumata kus need mängualal asuvad. Telklaagrid ja mängijalaagrid on järelvalveta!
 2. Leitud esemed mille omanik pole teada võib tuua korraldusmeeskonna kätte.
 3. Korraldusmeeskond hoiab leitud esemeid AINULT mängu lõpuni ning ei tegele omanike otsimise või esemete tagastamise organiseerimisega mängu järgselt.
 4. Kõigil on võimalik tutvuda leitud esemete kastiga, et oma eset sealt leida. Korraldajad ei tegele sealjuures isikute või omandi tuvastamisega.
 5. Kõik korraldajate kätte jäetud esemed, millele viimase mängupäeva õhtuks pole järgi tuldud, visatakse ära koos muu prügiga.


Parkimine:

 1. Autod pargime kompaktselt, selleks ette nähtud parkimisplatsile.
 2. Parkimisel jälgige viisakusreegleid ja ärge kedagi kinni parkige. Sõidukid mis segavad liiklemist, teisaldatakse.


Käimla:

 1. Käimlas käik on mänguväline tegevus. Palun ärge rünnake inimesi kes oma häda ajavad, ärge luurake käimlates või käimlate läheduses - olge selles osas kultuursed palun.
 2. Sama kehtib mängijalaagrite sanitaartsoonide kohta.
 3. Palun ärge võtke käimlast kaasa/ära tualettpaberit! Kui te avastate käimla kus tualettpaber on otsas siis teavitage sellest kõrtsi/köögitoimkonda ning probleem saab kiirelt lahendatud.

Söök, jook ja muu

 1. Söök, söömine ja toiduained on mänguvälised - taaskord, olge kultuursed selles osas.
 2. Alkoholi ja tubakatooteid võivad tarbida ainult selleks piisavalt vanad isikud. Reegli rikkujad saadetakse koju ja nende osalustasu ei tagastata.
 3. Kui alkoholijoove hakkab ilmselgelt häirima ürituse läbi viimist, kõrvaldatakse purjutaja mängualalt.
 4. Keelatud on osaleda lahingutes alkoholijoobes või jääknähtudega.
 5. Suitsetada võib ainult põlevate lõkete vahetus läheduses. Suitsetamine on tuleohutusrisk, mets on väga kuiv ja kui sa suitsetad mujal kui lõkke läheduses, sead sa ohtu kõik kaasmängijad ning me reageerime vastavalt.
 6. Suitsetada tuleb nii, et see ei häiriks kaasmängijaid - kaasmängija esimese kaebuse peale tuleb suitsetamine lõpetada.
 7. Kõik illegaalsed seisundit muutvad ained on rangelt keelatud. Rikkujad saadetakse koju ja nende osalustasu ei tagastata. Lisaks teavitatakse juhtunust politseid.