Grupi andmed

Grupi liikmed

Grupi liikmete registreerimiseks palun sisesta järgmised andmed iga liikme kohta, eraldi reale:

<täis nimi>, <vanus>, <eelistatud tegelaseklass>
<täis nimi>, <vanus>, <eelistatud tegelaseklass>
...
jne.

Sa pead registreerima vähemalt viis inimest (sealhulgas grupi kontaktisik), kuid soovi korral võid kohe registreerida rohkem. Pärast seda kui sinu grupp on Mängujuhtide poolt kinnitatud (kontaktisikut teavitatakse sellest), saavad individuaalsed liikmed registreeruda läbi mängija registreerimisvormi ja/või anda detailsemaid tegelasekirjeldusi. Samuti võib pärast seda täiendavaid grupi liikmeid registreerida nimekirjade saatmisega otse meile.

Kinnitus

Palun sisesta number 20111 kontrollkoodina.