Tsoonid

Tsoonid on üks sammudest mille oleme astunud, realiseerimaks enda visiooni, kirevast ja mitmeküllasest mängust, kõigile mängijaile. Tsoonid on uus viis tuua teatud hulk juhuslikkust sellesse mängu, edendada rollimängu ja lisada võimalusi, kõigile osalejaile. Sellel aastal on mänguala jagatud kolme eri tüüpi tsoonideks:

1. Mänguväline tsoon ("sinine tsoon") - rollimäng pole esmatähtis, samuti ei tohi selles tsoonis vastastikkuse nõusolekuta võidelda. See tsoon hõlmab laagriplatse ja käimlate lähiümbrust. Oluline on ära märkida, et seda tsooni ei tohi kasutada võitlemise vältimiseks. Kui sa sisened mänguvälisesse tsooni, võitluse ajal, siis on sul 30 sekundit aega, et sealt uuesti välja tulla. Vastasel juhul loetakse sinu tegelane surnuks/vangistatuks/haavatuks - mis iganes vastane otsustab. Mänguväline tsoon on pisteliselt puna-valge kilelindiga markeeritud.

2. Valvatud tsoon ("valge tsoon") - see on rollimängutsoon, reeglina peab selles tsoonis viibides, püsima rollis. Kui sa ei püsi rollis siis pead olema veendunud, et sinu kohalolek või tegevus(etus) ei häiri inimesi kes selgelt mängivad rolli. Samas ei tohi selles tsoonis alustada võitlust, vastastikkuse nõusolekuta ning NPC'd ei ründa sind selles tsoonis. Seda tsooni SAAB kasutada võitluse vältimiseks. SAMAS ETTEVAATUST, JÕUKATSUMISE AJAKS MUUTUB VALVATUD TSOON METSIKUKS - siis on ainus ohutu koht mõni mängijalaager. Valvatud tsoon hõlmab enamikku "tavakasutuslikku" mänguala, nagu kõrts ja selle ümbrus, sepikoda, tee laagriplatsist kõrtsini jne. Erandiks on Hiis, mis on samuti valvatud tsoon aga mis on "saar", see tähendab, et Hiide viivad teed ei ole valvatud.

3. Metsik tsoon ("punan tsoon") - see on eksklusiivselt rollimängutsoon ja sa PEAD püsima rollis, kui viibid selles tsoonis. Selles tsoonis võib igal ajahetkel alustada (ja väga tõenäoliselt ka alustatakse) võitlust, vastastikkuse nõusolekuta. Samuti võivad selles tsoonis viibivad NPC'd või teised mängijad sind rünnata. Kui sa sured metsikus tsoonis, pead sa naasema Kõrtsi juurde ja ootama ühe tunni, enne kui sa tagasi mängu siseneda saad. Metsikud tsoonid on kõik teed, metsad ja põllud, mängualal mis ei ole mänguvälised või valvatud tsoonid..

Metsiku/Valvatud tsooni marker on sama, vineeri, papi või paberi tükk mis on ühelt poolt valge ja teiselt poolt punane. Öösel võivad nendel markeeringutel olla ka valgustused. Liginedes markeri punaselt poolelt tähendab, et sa SISENED metsikusse tsooni, liginedes markeri valgelt poolelt, tähendab, et sa SISENED valvatud tsooni. Mängijatel on keelatud tsooni markereid liigutada või muuta. Kuigi me oleme andnud endast parima, et panna välja piisavalt markereid, siis ei hakka me markeerima igat puud metsaservas. Kasuta loogilist mõtlemist ja ole ettevaatlik, kui liigud mitte mööda teid vaid läbi metsa(de), sa võid kogemata sattuda teise tsooni. Alati parim on uurida tsoonide kaarti enne mängu ja see meelde jätta.

 

Allpool on kaardilink mängualale, kus on märgitud tsoonid (Punane=Metsik, Valge=Valvatud, Sinine=Mänguväline):

http://goo.gl/maps/6pu50


Või kui sa eelistad mängu sisest kaarti siis (valge = valvatud, sinine = mänguväline, kõik ülejäänu on metsik)

Tsoonikaart, mängu sisene


OLULINE! Kõik võitlejad kes osalevad ametlikus stsenaariumis võivad ignoreerida Valvatud tsoone ja neis, kellega iganes võidelda. See ei laiene mänguvälistele tsoonidele ja kehtib ainult stsenaariumi algus- ja lõpusignaalide vahel.