Lisaväed

Enne algust:

 • Mängualale märgitakse "kontrollala" ning seda näidatakse mõlemale leerile
 • Leerid jaotatakse kumbki eraldi kahele OG alale. Kummalegi leerile loositakse "ooteajad" ühest ühisest nimekirjast kus on ajad nullist kuni 50 minutini. Leerid ei saa teada millised ooteajad neil on.
 • Leerid jaotavad ennast 5 liikmelisteks gruppideks ja otsustavad mis järjekorras nende grupid mängu sisenevad. Leeri lipukandja peab olema esimese grupi koosseisus ja sisenema koos leeri lipuga.

Eesmärk:

 • Koguda vastasest rohkem punkte, hoides spetsiaalselt markeeritud ala.
 • 1 punkt iga 2 minuti eest, mis markeeritud ala hoitakse.
 • Leer saab 1 punkti iga 1.5 minuti jooksul kui nad kasutavad leerilippu (enda või vastase oma) markeeritud ala kontrollimiseks

Lisapunktid:

 • Kui leer kasutab mõlemat lippu (enda JA vastase oma), markeeritud ala kontrollimiseks, saavad nad lisaks stsenaariumi punktidele ka 1 võidupunkti iga 1.5 minuti jooksul.

Tingimused:

 • Kui stsenaarium algab siis saadetakse 5 liikmelisi gruppe nende leeri alalt mängu vastavalt viivitusele mis igale grupile välja loositi.
 • Markeeritud ala loetakse kontrollituks, kui selles pole ühtegi elusat vastasleeri võitlejat ja on vähemalt üks elus oma leeri võitleja.
 • Kui üks leer hävitatakse stsenaariumi jooksul täielikult, stsenaarium lõpeb ja ellu jäänud leer saab endale automaatselt kõik punktid järele jäänud aja eest.
 • Surnud võitlejad peavad naasma enda sisenemisalale.
 • Kui kõik leerid võitlejad on mängu sisenenud (aga aega on veel järgi) saavad surnud hakata uuesti, ajagraafiku järgi, 5 liikmeliste gruppidena sisenema. Seda niikaua kuni "teine rotatsioon" on tehtud jne.

Tegevus:

 • Vaba
 • Vastasleeri lisavägede mängu sisenemise punkti juures varitsemine on GM'ide ja/või REF'ide poolt TUGEVALT taunitav.

Võit:

 • Leer kes on stsenaariumi lõppedes kogunud kõige rohkem punkte, kontrollides markeeritud ala, võidab stsenaariumi.

Kestvus:

 • 60 minutit