Vangide päästmine

Enne algust:

 • Kumbki leer valib enda hulgast välja 5 inimest ja annab need vastasleerile „vangi”. Vangid on relvitud ja turvisteta. Vangid seotakse kehast kokku köiega mida ei tohi eemaldada ega läbi lõigata.
 • Vangid saavad liikuda ainult siis kui keegi (mitte nende hulgast) neid juhib. Vangidel on „keeled välja lõigatud” ja nad ei saa ühtegi häälitsust kuuldavale tuua. Vangid peavad mõistuse piirides alluma kõigile juhi korraldustele (n. jooksma, kõndima, istuma jne.), kui juht köiest lahti laseb või tapetakse, jäävad vangid sinna kohta paigale.
 • GM'idele või REF'idele kes vangidega kaasas on antakse viled.

Eesmärk:

 • Vabastada vangid vastase käest, välitda enda käes olevate vangide vabastamist.

Lisapunktid:

 • 20 võidupunkti kui leeri lipukandja, püsib stsenaariumi lõpuni vangidega koos.

Tingimused:

 • Iga 10 minuti tagant, puhuvad vangidega kaasas olevad GM'id või REF'id valju vile, andes nii märku enda asukohast.
 • Iga vangistajate poolt tapetud vang, vähendab nende võidu puhul saadavat punktisummat 20 punkti võrra.
 • Kui kõik vangid tapetakse vangistajate poolt, siis vangistajad kaotavad lisaks ka stsenaariumi.
 • Iga päästjate poolt tapetud vang, vähendab võidu puhul nende saadavat punktisummat 40 punkti võrra.
 • Kui kõik vangid tapetakse päästjate poolt, siis päästjad kaotavad lisaks ka stsenaariumi.
 • Vangid ei või kasutada relvi, turviseid ega iseseisvalt liikuda/põgeneda.
 • Kui REF'idele või GM'idele tundub, et mõni vang takistab tahtlikult enda vangistajate tegevust või ei allu nende korraldustele piisavalt siis eemaldavad nad vastava vangi stsenaariumist ja vangi leer kaotab 30 punkti.

Tegevus:

 • Mõlemad leerid alustavad, üheaegselt, enda käes olevate vangidega, alalt kuhu nad peavad tooma vastase käes vangis olevad enda poole võitlejad.

Võit:

 • Leer kes suudab päästetud vangid toimetada enda leeri alguspunkti, võidab stsenaariumi.

Kestvus:

 • 60 minutit või kuni üks leer võidab.