Sõjamasinad

Enne algust:

 • Kumbki leer valib enda hulgast Sõjamasina, kes markeeritakse spetsiaalse lindi või tabardiga ja kellele antakse spetsiaalne relv (ülisuur nui, haamer või kahekäerelv).
 • Kumbki leer valib enda hulgast kaks sabotööri, kes markeeritakse spetsiaalse lindi või tabardiga.
 • Kummalegi leerile antakse kaks kontrollpunkti, mille asukohast neid leeri briifil teavitatakse

Eesmärk:

 • Tappa rohkem vastaseid ja vältida vastase Sõjamasinat.
 • Vältida kontrollpunktide taimeri nulli jooksmist.

Lisapunktid:

 • 25 Punkti kui võitjaleeril jääb mõlemas kontrollpunktis üle rohkem kui 10 minutit.

Tingimused:

           Sõjamasinad

 • Sõjamasinad ei tohi üksteist rünnata ega takistada.
 • Sõjamasinad on võitmatud ja haavamatud, v.a. sabotööridele.
 • Sõjamasinad võivad kasutada ainult neid relvi mis nad GM'ide käest saavad.
 • Sõjamasinad võivad rünnata ainult vastasleeri mängijaid.
 • Sõjamasina relva loetakse "suureks kiviks" (pihta saades - eemaldab see kõik elupunktid, sõltumata turvisest; kui seda kaitstakse kilbiga - lööb see kaitsja 5 minutiks oimetuks; kui seda kaitstakse relvaga võib kaitsja otsustada, kas visata enda relv nii kaugele eemale kui ta jõuab või olla 5 minutit oimetu).
 • Sabotööridel on 1 elupunkt, neil ei ole turvist ja nad võivad kasutada ainult üht ühekäelist relva aga nad on haavamatud Sõjamasinatele.
 • Sabotöörid saavad Sõjamasina 1 minutiks deaktiveerida, lüües seda oma relvaga.
 • Sõjamasin jääb deaktiveerituks ka selle aja möödudes, kui sabotöör puudutab teda oma relvaga. Kui 1 minutit on läbi ja sabotöör oma relva ära võtab siis Sõjamasin aktiveerub automaatselt.
 • Kumbki leer taaselustub iga 15 minuti tagant enda alguspositsioonilt.

           Kontrollpunktid

 • Kõigis kontrollpunktides, käivitatakse jõukatsumise alguses taimer mille kestvus on 15 minutit.
 • Kui Taimer nulli jookseb on kontrollpunkt "surnud".
 • Kui mõlemad kontrollpunktid on surnud on jõukatsumine läbi ja vastasleer võidab selle.
 • Kontrollpunkti taimer peatub kui kontrollpunkti vahetus läheduses on mõni elus jõukatsumises osaleja (sõltumata leerist).
 • Taimer käivitub taas (sealt kus pooleli jäi) niipea kui kontrollpunkti läheduses pole kedagi.
 • Taimereid ei saa peatada Sõjamasinad ega Sabotöörid.

Tegevus:

 • Kumbki leer alustab samaaegselt, mänguala erinevatest servadest.

Võit:

 • Leer kes suudab tappa rohkem vastaseid, võidab stsenaariumi.
 • Kui leeri mõlemad kontrollpunktid "surevad" siis võidab stsenaariumi vastasleer.

Kestvus:

 • 60 minutit.