Sõjamasinad

Enne algust:

 • Kumbki leer valib enda hulgast Sõjamasina, kes markeeritakse spetsiaalse lindi või tabardiga ja kellele antakse spetsiaalne relv (ülisuur nui, haamer või kahekäerelv).
 • Kumbki leer valib enda hulgast kaks sabotööri, kes markeeritakse spetsiaalse lindi või tabardiga.

Eesmärk:

 • Tappa rohkem vastaseid ja vältida vastase Sõjamasinat.

Lisapunktid:

 • Pole.

Tingimused:

 • Sõjamasinad ei tohi üksteist rünnata ega takistada.
 • Sõjamasinad on võitmatud ja haavamatud, v.a. sabotööridele.
 • Sõjamasinad võivad kasutada ainult neid relvi mis nad GM'ide käest saavad.
 • Sõjamasinad võivad rünnata ainult vastasleeri mängijaid.
 • Sõjamasina relva loetakse "suureks kiviks" (pihta saades - eemaldab see kõik elupunktid, sõltumata turvisest; kui seda kaitstakse kilbiga - lööb see kaitsja 5 minutiks oimetuks; kui seda kaitstakse relvaga võib kaitsja otsustada, kas visata enda relv nii kaugele eemale kui ta jõuab või olla 5 minutit oimetu).
 • Sabotööridel on 1 elupunkt, neil ei ole turvist ja nad võivad kasutada ainult üht ühekäelist relva aga nad on haavamatud Sõjamasinatele.
 • Sabotöörid saavad Sõjamasina 5 minutiks deaktiveerida, lüües seda oma relvaga.
 • Sõjamasin jääb deaktiveerituks ka selle aja möödudes, kui sabotöör puudutab teda oma relvaga. Kui 5 minutit on läbi ja sabotöör oma relva ära võtab siis Sõjamasin aktiveerub automaatselt.

Tegevus:

 • Kumbki leer alustab samaaegselt, mänguala erinevatest servadest.

Võit:

 • Leer kes suudab tappa rohkem vastaseid, võidab stsenaariumi.
 • Kui kumbki Sõjamasin ei tapa mitte kedagi, ei võida keegi stsenaariumi.

Kestvus:

 • 60 minutit.