Täiskontaktlahing

TÄISKONTAKTLAHING ON OHTLIK! SA OLED VASTUTAV ENDA TEGUDE JA KÕIGI VIGASTUSTE EEST MIDA SINA VÕI SINU VARUSTUS TEISTELE TEKITAB! SUL ON OHT VIGASTADA SAADA, SÕLTUMATA KAITSEVARUSTUSEST MIDA SA KANNAD. KUI SA KÕHKLED - ÄRA OSALE!

Enne algust:

 • Kumbki leer paneb välja võrdse arvu (vähemalt 16 aasta vanuseid ja kiivrit omavaid) võitlejaid. Kui ühes leeris on rohkem soovijaid kui teises, siis võivad nad end, selleks stsenaariumiks, kahe leeri vahel jagada (mõlema leeri nõusolekul). Pärast võitlejate välja panemist ja arvude võrdsustamist. Otsustavad leerid, millist järgmistest stsenaariumitest nad mängivad: sillalahing või avavälja lahing.
 • Leeri lipp paigutatakse leeri taha, võitlusala äärele. Leeri lipu röövimine on selle stsenaariumi jooksul keelatud.

Eesmärk:

 • Vastavalt valitud stsenaariumi tüübile

Lisapunktid:

 • Selle stsenaariumi võitmine annab võitjaleerile 100 lisa punkti (lisaks tavalisele).

Tingimused:

 • Keelatud on lüüa otse näkku, kuklasse või kubemesse.
 • Relvast haaramine vigastab kätt (ka kindas või turvises kätt)
 • Füüsilise kontakti keeldu ei ole (võib haarata, tõugata, heita, väänata, jne.) – aga jääge palun mõistuse piiridesse
 • Kui võitleja on pikali ja ei tõuse enam püsti, loetakse ta surnuks ja temaga võitlemine tuleb kohe lõpetada.
 • Kui ükskõik millisel ajahetkel keegi võitlejatest tunneb, et olukord on tema jaoks liiga ekstreemne, soovitame tal kohe pikali visata ja (võimalusel) kilp end peale tõmmata. Sellega on ta surnud ning temaga võitlemine lõpetatakse.
 • Kui vastane ennast "välja patsutab" või teadvuse/võitlusvõime kaotab, tuleb sarnaselt maasvõitlusele, igasugune haare või kägistus lõpetada. Vastane loetakse sellega surnuks.
 • EI OLE SOOVITATAV alustada maasvõitlust, kui sa pole tuttav selle üldkehtivate põhimõtete ja traditsioonidega. Sarnaselt, kui sina oled maasvõitlusega tuttav aga sulle tundub, et vastane pole - ära tee talle asjatult haiget, ta ei pruugi teada kuidas või millal ennast välja patsutada. Parem on võitlus kaotada kui kedagi vigastada.
 • Mängujuhid võivad igal ajahetkel ja põhjendamata sekkuda, kui nad peavad olukorda liiga ekstreemseks.
 • Muus osas kehtivad KÕIK tavavõitluse reeglid.

Tegevus:

 • Vastavalt valitud stsenaariumi tüübile

Võit:

 • Vastavalt valitud stsenaariumi tüübile

Kestvus:

 • 45-60 minutit