Kindlused

Enne algust:

 • Kumbki leer valib, selle stsenaariumi jaoks, enda hulgast välja 2 REF'i (kui on vajadus).
 • Mänguala erinevates servades on kaks markeeritud territooriumi mida kutsutakse "kindlusteks". Kummagi leeri jaoks on üks kindlus. Kindluste sees hoitakse reliikviat.
 • Mängualal on kaks taaselustumise punkti, üks kummagi leeri jaoks (need asuvad leeri kindluse läheduses).
 • Mänguala keskel (kindluste vahel ja neist enam-vähem võrdsel kaugusel) on märgitud ala, mida kutsutakse "teerist". Selles alas on vahetatav reliikvia (kaks lippu, üks must, teine valge).
 • Mänguala erinevates servades, eemal teeristist ja kindlustest on kaks boonusterritooriumi. Ühte neist kutsutakse "relvaladu", teist "elu allikas". Mõlemis on samuti vahetatav reliikvia.
 • Mõlemate kindluste reliikviad on, stsenaariumi alguses, vastasleerile puutumatud.
 • Teeristi ja mõlema boonusterritooriumi reliikviad on, stsenaariumi alguses, hõivamata ja need saab omaks kuulutada leer, kes esimesena sinna kohale jõuab.

Eesmärk:

 • Hävitada vastasleeri reliikvia (see mis asub kindluses).

Lisapunktid:

 • 30 võidupunkti kui leeri lipukandja on see kes vastase reliikvia hävitab (kandes kas enda või vastase leerilippu).

Tingimused:

 • Kindluse reliikviat saab hävitada, hoides selle vastas relva ja lugedes aeglaselt ning kõvasti 50'ni. Kui loendamine katkestatakse või relv eemaldatakse, tuleb seda uuesti otsast alustada.
 • Ainult see leer kes kontrollib teeristi reliikviat (mänguala keskel olev markeeritud territoorium), saab rünnata vastasleeri kindluse reliikviat.
 • Kui kumbki leer ei kontrolli teeristi reliikviat, ei saa kumbki leer rünnata vastasleeri kindluse reliikviat.
 • Leer kes kontrollib relvalao reliikviat, taaselustub ühtlasi taastatud turvisepunktidega.
 • Leer kes kontrollib eluallika reliikviat, taaselustub ilma ooteajata (mängija võib kohe pärast taaselustumise alale jõudmist uuesti mängu siseneda).
 • Teeristi ja boonusterritooriumite reliikviaid saab vahetada. Selleks tuleb hoida relva vastaval reliikvial ja lugeda aeglaselt ning kõvasti 25'ni. Pärast seda, vahetab vastaval alal olev GM või REF reliikvia välja (ning sellega läheb ka kontroll ala üle, üle teisele leerile).
 • Selle stsenaariumi jooksul pole teadvusetuse faasi, kui sinu elupunktid on nulli löödud, mine kohe enda taaselustumise alale.

Tegevus:

 • Kõik selles stenaariumis tapetud tegelased, liiguvad kohe pärast surma enda taaselustumise alale. Sealt lastakse, sinna kogunenud mängijaid mängu, iga 15 minuti tagant (taastuvad kõik elupunktid aga mitte turvisepunktid).
 • Kummasgi kindluses on GM, kes vabastab/suleb kindluse reliikviat vastasleerile, vastavalt sellele, kes kontrollib teeristi (info antakse edasi koheselt, kasutades raadiosaatjaid).
 • Teeristi reliikvia ning mõlema boonusreliikvia juures on samuti GM/RF, kes vahetab reliikviat vastavalt vajadusele ning teavitab teisi alasid sellest, kes parasjagu vastavat reliikviat/ala kontrollib.
 • Info selle kohta, kes parasjagu millist reliikviat hoiab ja milline kindluse reliikvia on rünnaku all, on vabalt kättesaadav igale mängijale kes seda küsib.

Võit:

 • Leer kes hävitab vastasleeri kindluse reliikvia, võidab.

Kestvus:

 • 90 minutit.