Linnuse Vallutamine

Enne algust:

 • Mündi viskamise abil tehakse kindlaks kumb leer alustab linnusest (kaitsjad) ja kumb väljast (ründajad).
 • Kaitsjad asetavad enda (leeri) lipu, väravatorni kõige ülemisele korrusele, nähtavale kohale.
 • Kuna linnus ei ole lõplikult valmis, võib ründamiseks/kaitsmiseks kasutada ainult osa kaitseehitistest. Need piirkonnad mis mängust välja jäävad märgitakse punavalge kilelindiga.

Eesmärk:

 • Kaitsjad - hoida linnust teatud aja.
 • Ründajad - teatud aja vältel, vallutada linnus.

Lisapunktid:

 • Kaitsjad - 10 lisapunkti väravatorni hoidmise eest.
 • Ründajad - 20 lisapunkti väravatorni vallutamise eest.

Tingimused:

 • Linnus (JA väravatorn) loetakse koheselt vallutatuks, kui tornis olev kaitsjate lipp vallutatakse ja asendatakse ründajate (leeri) lipuga (lihtsalt ründajate lipu torni toimatmine ei anna võitu - kaitsjate lipp tuleb sealt ühtlasi eemaldada).
 • Kui väravatorni ei suudeta vallutada, loetakse linnus ikkagi vallutatuks, kui linnusehoovis ega palisaadidel, pole raundi lõpuks, ühtegi elusat kaitsjat (v.a. väravatornis olijad).

Tegevus:

 • Mängitakse 2-4 raundi (sõltuvalt sellest kui palju meil aega on).
 • Raund lõpeb 20 minuti möödudes või kui väravatorn vallutatakse.
 • Pärast igat raundi vahetatakse pooled (kaitsjad asuvad ründama ja vastupidi).
 • Enne igat raundi on 10 minutit pausi, regrupeerumiseks ja plaanide arutamiseks.
 • Kaitsjatel on lubatud linnust barikadeerida, kasutades kohapealt leitud ja Mängujuhtide (GM) poolt heaks kiidetud materjale.
 • Ründajatel on lubatud kõiki ajutisi (kaitsjate poolt ehitatud) barrikaade lammutada, kasutades kohapealt leitud ja Mängujuhtide (GM) poolt heaks kiidetud vahendeid.
 • Mõlemal leeril on lubatud kasutada igasuguseid ründemasinaid/seadmeid (kas kaasa võetud või kohapeal leitud/ehitatud) mis on Mängujuhi (GM) poolt heaks kiidetud.
 • Kui Mängujuhid (GM) või Kohtunikud (REF) tunnevad, ükskõik mis ajahetkel, et linnuse barrikadeerimine/barrikaadide lammutamine muutub liiga ohtlikuks või võib linnust jäädavalt kahjustada, peatavad nad vastava tegevuse koheselt. Kaebusi selles osas vastu ei võeta.

Võit:

 • Leer kes vallutab linnuse, võidab raundi.
 • Leer kes võidab rohkem raunde, võidab stsenaariumi.
 • Kui mõlemad leerid võidavad võrdse arvu raunde, võidab stsenaariumi see leer, kelle õnnestus vallutada väravatorn.
 • Kui raundid on viigis ja kumbki- või mõlemad leerid vallutasid/ei vallutanud väravatorni, ei võida kumbki leer.

Kestvus:

 • 60 minutit või kuni on mängitud 4 raundi.