Lipu Püüdmine

Enne algust:

 • Mänguala erinevates servades on kaks markeeritud ala, üks kummagi leeri jaoks. Kummaski alas on spetsiaalne lipp.
 • Mängualal on kaks taaselustumise ala, üks kummagi leeri jaoks (leeri lipuala läheduses).
 • Kumbki leer annab selle stsenaariumi tarbeks 1-3 REF'i, kui seda on vaja.

Eesmärk:

 • Röövida vastase lipp ja tuua see enda lipualale.
 • Takistada vastast enda lippu röövimast ja/või enda lipp tagasi enda alale tuua.

Lisapunktid:

 • 10 võidupunkti kui leeri lipukandja röövib edukalt vastase lipu, samal ajal kandes leerilippu (enda või vastase oma).

Tingimused:

 • Lipp loetakse röövituks, kui see on füüsiliselt eemaldatud vastasleeri lipualalt ja toodud enda lipualale (lipuala puudutamisest lipuga piisab). Samas peab röövijate enda lipp sellel ajal nende lipualal olema. Põhimõtteliselt, kui leer suudab mõlemad lipud enda lipualale tuua, saab ta punkti.
 • Senikaua kuni lippu kantakse, ei ole leeril, kelle lipualaltalalt lipp võeti, lippu. See leer saab endiselt võtta vastase lipu ja enda alale tuua aga punkti saavad nad alles siis kui nad on enda lipu tagasi saanud ja samuti enda lipualale toonud.
 • Kui lipp on edukalt röövitud - asendatakse see 2 minuti möödudes uue lipuga, mille võib kohe uuesti võtta. (See info antakse edas viivituseta, kasutades raadiosidet.)
 • Lippu võib tagasi võtta igal ajal, niikaua kuni vastane pole seda edukalt röövinud (e. selle eest punkti saanud)
 • Kui lipp ei ole lipualal, peab keegi seda kandma. Kõiki lippe tuleb, kandmise ajal, hoida püstises ja nähtavas asendis. Lippude peitmine on keelatud.
 • Mängijad ei tohi enda lippu enda lipualalt eemaldada.

Tegevus:

 • Kõik selles stenaariumis tapetud tegelased, liiguvad kohe pärast surma enda taaselustumise alale. Sealt liiguvad nad edasi enda lipualale, kust nad uuesti mängu sisenevad.
 • Kummalgi lipualal on GM, kes peab punktiarvestust ja asendab röövitud lipud uutega.
 • Kui lipp lipualalt eemaldatakse, saadab seda GM või REF, kes jälgib, et järgitaks kõiki kehtivaid reegleid.
 • Kõik GM'id ja REF'id kasutavad raadiosidet, selleks, et edasi anda mängu hetkeseisu.
 • Info selle kohta, mis lipp on hetkel milliselt lipualalt võetud (või millisel lipualal see asub), on vabalt kättesaadav, igale mängijale kes seda küsib.

Võit:

 • Leer kes saab 3 punkti (röövib edukalt vastase lipu kolm korda) võidab.
 • Kui keegi seda ei saavuta, võidab leer kes on vastase lippu edukalt röövinud rohkem arv kordi.
 • Kui punktid on viigis, võidab leer, kes on tapnud rohkem vastaseid.

Kestvus:

 • 60 minutit või kuni üks leer võidab.