Sillalahing

Enne algust:

 • Mäng toimub lagedal väljal, kuhu on kas ehitatud või puna/valge lindiga maha märgitud kuni kolm „silda” – kolm kuni 30 meetri pikkust ja 80cm laiust rada, mis asetsevad üksteise suhtes paralleelselt ja kohakuti.
 • Kõik sillad on visuaalselt ja selgelt jagatud kolmeks sektsiooniks.
 • Kummalgi pool sildasid on 50 meetri kaugusel leeri territoorium – maha märgitud 5x5 meetrit ala.
 • Kumbki leer alustab enda alalt või selle tagant.
 • Leeri lipp paigutatakse leeri taha, võitlusala äärele. Leeri lipu röövimine on selle stsenaariumi jooksul keelatud.

Eesmärk:

 • Põhieesmärk - Kontrolli alla saada ja 2 minutit hoida vastaste territooriumi.
 • Alternatiiven eesmärk - Kontrolli alla saada ja 5 minutit hoida, vähemalt 2/3, vähemalt kahest sillast.

Lisapunktid:

 • Pole

Tingimused:

 • Kontrollimiseks loetakse seda kui vastasleeri alal pole ühtegi elusat vastasleeri mängijat ja on vähemalt üks elus oma leeri mängija.
 • Kogu mänguala on piiratud ja ainsateks läbipääsudeks vastase poolele ja sellega ka tema territooriumile, on eelpool mainitud kolm silda.

Tegevus:

 • Sillal võideldes tuleb jälgida, et ei „kukutaks maha” st. ei astutaks maha või üle markeeringu.
 • Sillalt kukkunud (e. maha või üle astunud) peavad koheselt ja mitte teisi võitlejaid segades, liikuma sildade vaheliselt alalt enda territooriumile (markeeritud kasti), kust nad võivad taas lahinguga ühineda.
 • Sillalt kukkumine ei kustuta elu- ega turvisepunkte.
 • Sillalt „maha kukkunud” tegelastega ei saa võidelda ja tema ei saa kellegagi võidelda.
 • Mängitakse kolm raundi

Võit:

 • Leer kes suudab vastaste ala hoida 2 minutit nii, et selle ala sees pole ühtegi vastast, võidab raundi. Alternatiivina, leer kes suudab hoida 5 minutit vähemalt 2/3 vähemalt kahest sillast, võidab raundi
 • Mängitakse läbi, 3 raundi, kes rohkem raunde võidab, see võidab stsenaariumi.

Kestvus:

 • 60 minutit või kuni 3 raundi täis saab.