Artefaktid

Enne algust:

 • Mängualale on jaotatud kuni 15 artefaktid või artefaktipunkti.
 • Leerid alustavad enda taaselustumisalalt, mänguala kahes erinevas servas.

Eesmärk:

 • Koguda võimalikult palju artefakte või kontrollida artefaktipunkte.

Lisapunktid:

 • Pole.

Tingimused:

 • Artefakti saab üles korjata 10 minutit pärast selle leidmist ja mängija poolt puudutamist. See taimer ei ole leeripõhine ja ei peatu. Kui 10 minutit leidmisest on möödas, võib ükskõik kes artefakti eemaldada.
 • Seda taimerit peab GM või on see koordineeritud GM'iga, punktis asuva raadio abil.
 • Artefakti mis on eemaldatud ei saa enam luutida.
 • Samad reeglid kehtivad kontrollala kohta. Niipea kui kontrollala on hõivatud (10 minutit on möödas) on see "lukus" ja seda ei saa enam uuesti hõivata.
 • Kumbki leer taaselustub iga 15 minuti tagant, enda taaselustumisalalt.

Tegevus:

 • Vaba.

Võit:

 • Kogu/hõiva rohkem artefakte või artefaktipunkte kui vaenlane.

Kestvus:

 • 60 minutit.