Risk

Enne algust:

 • Avatud alal ja suhteliselt lähestikku on 5 kontrollpunkti kus seisab GM/REF. Kumbki leer alustab enda taaselustumise alalt.
 • Leeri lipp paigutatakse leeri taaselustusmisalale. Leeri lipu röövimine on selle jõukatsumise jooksul keelatud.

Eesmärk:

 • Koguda kindlaks määratud aja jooksul võimalikult palju punkte, kontrollides kontrollpunkte.
 • 1 punkt, iga minuti eest mille jooksul leer suudab mingit punkti kontrollida.

Lisapunktid:

 • Pole

Tingimused:

 • Kontrollimiseks loetakse seda kui kontrollala läheduses pole ühtegi elusat vastasleeri mängijat ja vähemalt üks elus oma leeri mängija puudutab GM/REF'i.
 • Punkte antakse täpselt täisarvulistel aegadel.
 • Selle stsenaariumi jooksul ei ole teadvusetuse faasi. Kui sinu elupunktid on viidud nullini, siis mine kohe enda taaselustumise alale.

Tegevus:

 • Kõik mängijad kes selle stsenaariumi käigus surma saavad, liiguvad tagasi enda taaselustumise alale.
 • Mängija võib taaselustumisalalt kohe (täis elupunktide ja turvisega) mängu naaseda kui ta on puudutanud oma leeri lippu.
 • Kõikidel kontrollaladel on GM või REF, kes punkte jälgib ja üles märgib.

Võit:

 • Leer kes on stsenaariumi lõpuks ajaliselt rohkem alasid kontrollinud, võidab.

Kestvus:

 • 45 minutit