Mis on larp

Druiid kostüümis.

Larp on lühend inglise keelsest väljendist "Live Action Roleplaying", mida rollimängu-kogukond on hakanud eestikeelse terminina kasutama.

Larp on kindla teemaga olustiku-, lahingu- ja seiklusmäng. Kus mängu korraldajad (meie), organiseerivad mitte-tulunduslikel eesmärkidel, mängijatele (sulle) festivali- või stiilipeolaadse ürituse.

Mängijad valivad/kirjutavad teemast lähtuvalt tegelaskuju, keda nad mängida tahaksid ning edastavad selle kirjelduse koos registreerumisega mängu korraldajatele. Seejärel hangivad mängijad endale kostüümi ja varustuse või rekvisiidid (lähtudes mängu teemast ning enda valitud tegelasest). Samal ajal vaatavad mängujuhid neile laekunud tegelasekirjeldused läbi ja üritavad neid enda välja mõeldud/plaanitud loo või tegevusega siduda.

Käesolev larp on pseudokeskaegses teemas. Mängijad kasutvad reaalseid kostüüme (k.a. raudrüüd) aga pehmendatud relvaimitatsioone (mängurelvi). Seega kõik keskaegne või muinasaegne on omal kohal. Aga ka ulmekirjanduse ja filmide temaatika. Teema kohta saad lähemalt lugeda siit, tegelaskuju loomise/valimise kohta siit.

Mängu ajal üritavad mängijad üksikisikuna või grupiviisiliselt täita mängujuhtide poolt neile antavaid ülesandeid. Ülesannete keerukus erineb ning lahenduskäik on harilikult mängijate endi otsustada. Tegemist on sotsiaalse meelelahutusega kus tuleb edu saavutamiseks teiste mängijatega suhelda.

Relvaimitatsioonide kasutamist ja vähesel määral ka mängijate omavahelist suhtlust reglementeerivad mängu reeglid, mis on kättesaadavad siit. Käesolev larp sisaldab väga suurel määral teeseldud võitlust. Võitlemine pole kohustuslik ent väga palju korraldajate poolt pakutavaid tegevusi on sellega seotud.

Valguse ja Pimeduse leeri võitlejad duellis.

Käesolevat larpi korraldatakse mittetulundslikel eesmärkidel. Mängujuhid ja korraldajad on vabatahtlikud kes ei saa korraldamise eest palka. Mängu korraldusega seotud kulud kaetakse toetuste/annetuste ja mängijate poolt makstavate osalustasude arvelt. Kõik tekkivad rahalised ülejäägid kulutatakse uute rekvisiitide valmistamiseks ja mängu atmosfääri üleüldiseks parandamiseks.